ثبت نام غیر حضوری (ارسال پیک)

جهت درخواست برای ثبت نام غیرحضوری و در محل مشتریان (به صورت ارسال پیک) لطفا ایمیل، نام و تلفن همراه خود را وارد نمایید. جهت هماهنگی در اسرع وقت تماس گرفته می‌شود.

توجه نمایید این روش منحصر به متقاضیان ساکن تهران بوده و هزینه ارسال به عهده کارگزاری می‌باشد.

Top