شرح
نگاهی اجمالی به عرضه اولیه برکت

· گروه دارویی برکت یکی از بزرگترین هلدینگ‌های دارویی کشور است که متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام می‌باشد.سود محقق شده هر سهم در سال 94 مبلغ 267 ریال بوده است. سود هر سهم سال مالی جاری را مبلغ 280 ریال در نظر گرفته و برای سال مالی 96 نیز سود 307 ریالی را پیشبینی کرده است.

دریافت فایل


·   گروه دارویی برکت یکی از بزرگترین هلدینگ‌های دارویی کشور است که متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام می‌باشد.سود محقق شده هر سهم در سال 94 مبلغ 267 ریال بوده است. سود هر سهم سال مالی جاری را مبلغ 280 ریال در نظر گرفته و برای سال مالی 96 نیز سود 307 ریالی را پیشبینی کرده است.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد
Top